Elektrana sustava za analizu pare i vode

Kotlovi za proizvodnju električne energije koriste goriva kao što su ugljen, nafta ili prirodni plin za vodu i stoga proizvode paru, koja se zatim koristi za pogon turbinskih generatora.Ekonomija proizvodnje električne energije u velikoj se mjeri oslanja na učinkovitost procesa pretvorbe goriva u toplinu i stoga je industrija proizvodnje električne energije među najnaprednijim korisnicima tehnika učinkovitosti temeljenih na on-line analizi procesa.

SUSTAVI ZA ANALIZU PARE I VODE koriste se u elektranama iu onim industrijskim procesima gdje je potrebna KONTROLA I PRAĆENJE KVALITETE VODE.U elektranama je potrebno kontrolirati karakteristike ciklusa voda/para kako bi se izbjegla oštećenja komponenti kruga kao što su parna turbina i kotlovi.

Unutar elektrane cilj kontrole vode i pare je minimizirati onečišćenje kruga, čime se smanjuje korozija, kao i rizik od stvaranja štetnih nečistoća.Stoga je vrlo važno kontrolirati kvalitetu vode kako bi se spriječilo stvaranje naslaga na lopaticama turbine pomoću silicijevog dioksida (SiO2), smanjila korozija uzrokovana otopljenim kisikom (DO) ili spriječila kiselinska korozija pomoću hidrazina (N2H4).Mjerenje vodljivosti vode daje izvrsnu početnu indikaciju pada kvalitete vode, analiza klora (Cl2), ozona (O3) i klorida (Cl) koja se koristi za kontrolu dezinfekcije rashladne vode, indikaciju korozije i otkrivanje curenja rashladne vode u kondenzatoru pozornici.

BOQU rješenje za dostupne parametre za procesna i laboratorijska rješenja

Obrada vode Ciklus pare Voda za hlađenje
Klorid
KlorKlor dioksid
Provodljivost
Ukupna otopljena krutina (TDS)
Otopljeni kisik
Tvrdoća/alkalnost hidrazin/
Čistač kisika
Oksidacijsko-redukcijski potencijal
Ozon
pH
Silicij
Natrij
Ukupni organski ugljik (TOC)
Zamućenost
Suspendirane krute tvari (TSS)
Amonijak
KloridProvodljivost
Ukupna otopljena krutina (TDS)
Bakar
Otopljeni kisik
Čistač hidrazina/kisika
Vodik
Željezo
Oksidacijsko-redukcijski potencijal
pH
Fosfat
Silicij
Natrij
Ukupni organski ugljik (TOC)
Klorid
Klor/Oksidanti
Klor
Dioksid
Vodljivost/ukupno
Otopljene krute tvari (TDS)
Bakar
Tvrdoća/alkalnost
Mikrobiologija
Molibdat
i drugi inhibitori korozije
Oksidacijsko-redukcijski potencijal
Ozon
pH
Natrij
Ukupni organski ugljik (TOC)

Preporučeni model

Parametri Model
pH PHG-2081X Online pH metar
Provodljivost DDG-2080X industrijski mjerač vodljivosti
Otopljeni kisik DOG-2082X mjerač otopljenog kisika
Silikat GSGG-5089Pro Online analizator silikata
Fosfat LSGG-5090Pro industrijski analizator fosfata
Natrij DWG-5088Pro Online mjerač natrija
Tvrdoća PFG-3085 Online mjerač tvrdoće
Hidrazin (N2H4) LNG-5087 Industrijski internetski analizator hidrazina
Elektrana sustava za analizu pare i vode
Elektrana sustava za analizu pare i vode
Elektrana sustava za analizu pare i vode2
Elektrana sustava za analizu pare i vode3