ION senzor

  • PF-2085 Online Ion Sensor

    PF-2085 mrežni ionski senzor

    PF-2085 internetska kompozitna elektroda s klorovim monokristalnim filmom, PTFE prstenastom tekućom površinom i čvrstim elektrolitom složena je s tlakom, zaštitom od zagađenja i drugim karakteristikama. Naširoko se koristi u poluvodičkim materijalima, materijalima za sunčevu energiju, metalurškoj industriji, galvanizaciji koja sadrži fluor i dr. Kontrola procesa obrade otpadnih voda u industriji, područje praćenja emisija.